Προφίλ εταιρείας

Η εταιρεία έχει έδρα το Τυμπάκι - Δ. Φαιστού - Κρήτης και δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Στόχος της εταιρείας είναι η ποιότητα στην οικονομικότερη λύση στον χώρο της μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων. Στον κατασκευαστικό τομέα η εταιρεία προσφέρει την καλύτερη ποιότητα στην οικονομικότερη τιμή και συνεχίζει να προσφέρει νέες καινοτόμες λύσεις πάνω σε κτιριακά έργα όπως η εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης ή η εφαρμογή υδρομόνωσης με νέα υλικά. Επιπλέον, σε μελετητικό επίπεδο στόχος μας είναι η «πράσινη» ανάπτυξη και η μετάδοση της «πράσινης» ιδεολογίας στους πελάτες μας. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της χρήσης συστημάτων όπως ηλιακή ψύξη/θέρμανση ή συστημάτων γεωθερμίας ή βιοκλιματικού σχεδιασμού της κατοικίας με στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης της. Μέσω τεχνοοικονομικών μελετών μπορεί να γίνει αξιολόγηση των εκάστοτε λύσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επιλεχθεί η αποδοτικότερη λύση με τον μικρότερο χρόνο απόσβεσης των χρημάτων που θα επενδυθούν.


    Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μας είναι η εμπειρία στην κατασκευή από όπου γνωρίζουμε ότι η ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη για τον πελάτη. Ο παππούς, Ιωάννης Χαραλαμπάκης, εργαζόταν ως οικοδόμος - κατασκευαστής στην περιοχή του Τυμπακίου όταν ξεκίνησε η ανάπτυξη της περιοχής. Την δουλεία αυτή συνεχίζει ο γιος του Γιώργος Χαραλαμπάκης και την επέκτεινε στον ευρύτερο χώρο των κατασκευών (κτίρια, σοβάδες κλπ) όντας εργολάβος οικοδομών τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, για πάνω από 15 χρόνια η εταιρεία αναλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αναπαλαίωσης κατοικιών. Πλέον, με την προσθήκη του γιού του Νίκου Χαραλαμπάκη, η εταιρεία εισέρχεται δυναμικά και στον χώρο της μελέτης τεχνικών έργων. Ο Νίκος Χαραλαμπάκης είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, εργάστηκε 2,5 χρόνια στην εταιρεία Ζενίθ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ο.Ε. με έδρα την Κύπρο, η οποία ασχολείται με μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων. (για να δείτε το πλήρες βιογραφικό σημείωμα πατήστε εδώ) Με αυτό το γνωστικό υπόβαθρο καλύπτονται πλήρως όλες οι υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού και οι ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες τεχνικών έργων.


    Η εταιρεία εξειδικεύεται στην μελέτη και κατασκευή κατοικιών, έχοντας όμως πραγματοποιήσει και κατασκευαστικά έργα μεγαλύτερης κλίμακας. Με την εμπειρία χρόνων, τις γνώσεις που περιγράφονται παραπάνω και με την βοήθεια των συνεργατών μας (σε όποιο τομέα δεν καλύπτουμε) μπορούμε να αναλάβουμε την πλήρη μελέτη και κατασκευή των έργων και την παράδοση τους «με το κλειδί στο χέρι» ή την μελέτη και κατασκευή των επιμέρους εργασιών ξεχωριστά.