Άδεια Δόμησης

 αδεια δομησης

Άδεια Δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4030/2011, απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

  1. Κατεδάφιση κατασκευών.
  2. Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
  3. Τοποθέτηση ικριωμάτων.
  4. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
  5. Τροποποίηση ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
  6. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης.
  7. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2 και 3.
  8. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις εκτός από απλή περιτοίχηση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
  9. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

Επίσης, σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια επιτρέπονται συγκεκριμένες εργασίες, κατασκευές και επισκευές με έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

Σε κάθε περίπτωση, βασικά δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Δόμησης, είναι ο τίτλος κτήσης και το τοπογραφικό του οικοπέδου ή του γηπέδου. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοσης Άδειας Δόμησης και την εξασφάλιση όλων των εγκρίσεων (αρχαιολογία, δασαρχείο κλπ) με ταχύτητα και υπευθυνότητα. Επιπλέον, κατα τον σχεδιασμό παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις τρισδιάστατης απεικόνισης της κατασκευής και συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την βέλτιστη κατανόηση του πελέτη σχετικά με την επένδυση.