Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Κάθε κατασκευή που εκτελείται:

  • χωρίς Άδεια Δόμησης ή
  • καθ' υπέρβαση της Άδειας Δόμησης ή
  • με βάση Άδεια Δόμησης που ανακλήθηκε ή
  • κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων

είναι αυθαίρετη και υπάγεται στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις.

Κατά την περίοδο που διανύουμε είναι σε ισχύ (κατόπιν παρατάσεων μέχρι 08/05/2017) ο ν. 4178/2013, ο οποίος αφορά την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Σύφωνα με τον ν. 4178/2013 οι αυθαίρετες κατασκευές χωρίζονται σε πέντε (5) κατηγορίες, δηλαδή:

  • Αυθαίρετες κατασκευές προ της 09/06/1975
  • Αυθαίρετες κατασκευές προ της 01/01/1983
  • Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις
  • Αυθαίρετες κατασκευές προ της 28/07/2011 (με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρια στο ποσοστό παραβίασης των πολεοδομικών μεγεθών)
  • Αυθαίρετες κατασκευές προ της 28/07/2011

Η σύνταξη του φακέλου τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών είναι μία απαιτητική εργασία που προϋποθέτει εμπειρία, προσοχή και συνέπεια. Αυτά είναι και τα χαρακτηριστικά που κάνουν το γραφείο μας να ξεχωρίζει και να εμπνέει εμπιστοσύνη σε αυτές και άλλες συναφείς εργασίες.