Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

 Όλα τα κτήρια ταξινομούνται με βάση την χρήση και τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Κατοικίες
  • Ξενοδοχεία
  • Εκπαιδευτήρια
  • Γραφεία
  • Καταστήματα
  • Χώροι συνάθροισης κοινού
  • Βιομηχανίες - Αποθήκες
  • Νοσηλευτικές μονάδες - Φυλακές
  • Χώροι στάθμευσης οχημάτων και Πρατήρια υγρών καυσίμων

Οι παραπάνω χρήσεις κτιρίων υποχρεούνται να πληρούν τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας. Μάλιστα, σε κάποιες από τις παραπάνω χρήσεις απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας για την βεβαίωση λήψης των παραπάνω μέτρων κατά την διαδικασία αδειοδότησης της επιχείρησης.

Το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας εκδίδεται από την εκάστοτε Πυροσβεστική Υπηρεσία (τμήμα Πυρασφάλειας) κατόπιν έγκρισης των σχετικών μελετών και λήψης των αναφερόμενων, σε αυτές, μέτρων πυροπροστασίας. Το γραφείο διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη μελετών (παθητικής και ενεργητικής) πυροπροστασίας και στην έκδοση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας με ταχύτητα.