Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Η κατασκευή τεχνικών έργων είναι μία υπεύθυνη εργασία με υψηλές απαιτήσεις. Το γραφείο μας προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές για πάνω από 40 χρόνια με την ίδια υπευθυνότητα και επιμονή στην ακρίβεια και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της LEVEL Χαραλαμπάκης είναι η εμπειρία στο τομέα των κατασκευών και η ουσιαστική επίβλεψη που γίνεται σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου. 

Συγκεκριμένα, όλα αυτά τα χρόνια παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών για την κατασκευή κτιριακών έργων μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Οι εργασίες που αναλαμβάνουμε με δικό μας εξειδικευμένο προσωπικό είναι:

  • Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Κτίρια
  • Σοβάδες
  • Θερμομόνωση
  • Υδρομόνωση

Επίσης, μέσα από την πορεία μας στον τομέα των κατασκευών έχουμε αποκτήσει σταθερούς συνεργάτες με τους οποίους μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής έργων και παράδοσής τους «με το κλειδί στο χέρι». Οι εργασίες πάντα πραγματοποιούνται με την δική μας ευθύνη και επίβλεψη. 

Mercedes
Mercedes
JCB
JCB
Nissan
Nissan
loader with pne...
loader with pneumatic drill