Ανακαίνιση / Επισκευή Κτιρίων

ανακάινιση επισκευη

Μετά την αλματώδη ανάπτυξη του τομέα των κατασκευών κατά τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν πλέον πολλά έργα τα οποία χρήζουν επισκευής ή ανακαίνισης ή συντήρησης. Ανταποκρινόμενο σε αυτή την ανάγκη, το γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες ανακαίνισης / επισκευής κτιρίων σε όλους τους τομείς είτε σαν μία ολοκληρωμένη πρόταση είτε τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. 

Με «όπλο» την μεγάλη εμπειρία και την γνώση στον τομέα αυτό παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις ανακαίνισης της κατοικίας ή του επαγγελματικού χώρου σας, δηλαδή:

  • αποκατάσταση αστοχιών του φέροντα οργανισμού
  • επισκευής ρηγματώσεων (συνήθως στην μετώπη του μπαλκονιού)
  • εφαρμογή θερμομόνωσης/θερμοπρόσοψης
  • εφαρμογή υδρομόνωσης
  • χρωματισμοί
  • αντικατάσταση δαπέδων και πλακιδίων
  • ανακαίνιση ειδών υγιεινής
  • αντικατάστση κουφωμάτων
  • ξυλουργικές εργασίες (ντουλάπες, πόρτες, κουζίνα)

Εκτός από την δεδομένη ποιότητα σε όλες τις παραπάνω εργασίες, το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως επίσης και υπηρεσίες σχεδιασμού του ανακαινιζόμενου έργου. Συγκεκριμένα, με την ανάληψη του έργου, πραγματοποιείται νέος σχεδιασμός του έργου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σε τρισδιάστατο περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο βοηθάμε τον πελάτη να αντιληφθεί όσο το δυνατόν καλύτερα τις αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, και έτσι έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε την βέλτιστη δυνατή ποιότητα.