Θερμομόνωση / Υδρομόνωση Κτιρίων

Η θερμομόνωση και η υδρομόνωση των κτιρίων έχει αποδειχθεί ότι είναι τα σημαντικότερα μέτρα προστασίας ενός κτιρίου.

Η θερμομόνωση είναι το σημαντικότερο μέτρο ενεργειακής αναβάθμισης μίας κατοικίας με γρήγορη απόσβεση της χρηματικής επένδυσης για την εφαρμογή της. Μάλιστα, η θερμομόνωση της οροφής προσφέρει άμεσα αποτελέσματα στην βελτίωση του κλίματος του εσωτερικού χώρου και της αντιμετώπισης ορισμένων φαινομένων υγρασίας. Επίσης, η θερμοπρόσοψη (εξωτερική θερμομόνωση της τοιχοποιίας), εκτός από οικονομία και προστασία του κτιρίου, είναι το αποτελεσματικότερο μέτρο αντιμετώπισης των θερμογεφυρών που αναπτύσσονται στα αμόνωτα δομικά στοιχεία του κτιρίου.

Η θερμομόνωση συνήθως γίνεται με εφαρμογή διογκωμένης πολυστερίνης, εξηλασμένης πολυστερίνης, γραφιτούχας πολυστερίνης ή πετροβάμβακα ανάλογα με τις ανάγκες της κατασκευής.

Από την άλλη μεριά, η υδρομόνωση συνήθως προγματοποιείται για την προστασία των δομικών στοιχείων της οροφής από τα όμβρια ύδατα. Μάλιστα, το πιο σύνηθες φαινόμενο είναι οξείδωση του οπλισμού της πλάκας με αποτέλεσμα την παρουσία ρηγματώσεων στην οροφή, ενώ σε προχωρημένες περιπτώσεις γίνεται αποκόλληση του σοβά και της επικάλυψης του οπλισμού.

Συνήθως, η υδρομονωση γίνεται με εφαρμογή ασφαλτικών, τσιμεντοειδών ή πολυουρεθανικών υλικών. Η κάθε περίπτωση έχει διαφορετικό τρόπο εφαρμογής και συστήνεται αναλόγως των αναγκών της κατασκευής και της φύσης του προβλήματος.